loader image

E dini  se ata studentë që po zhvillojnë aftësi teknike tani po lëvizin në heshtje përpara konkurrencës, duke mësuar aftësi që do të jenë drejtpërdrejt të rëndësishme për industritë dhe karrierën e së ardhmes.Dituria është fuqi, dhe të kuptuarit e këtyre teknologjive do t’u mundësojë fëmijëve të lulëzojnë në arsimin e tyre zyrtar dhe më gjerë.Nga të mësuarit se si të kodoni aplikacionet dhe faqet e internetit, te njohja se si të lundroni në softwerin për redaktimin e videove  ndihmon në ndërtimin e aftësive të dobishme për të sjellë në jetë ide të lidhura me teknologjinë. Për studentët të cilët dëshirojnë të zhvillojnë aftësitë e tyre për të përmbushur nevojat e tregut dhe kërkesën në rritje, Tirana Center of Technology ofron një portofol gjithëpërfshirës të trajnimeve më të njohura të PROGRAMIMIT, IT, DATA dhe DESIGN. Ekspertët / instruktorët e TCT punojnë në kompani me profile të ndryshme , dhe ata ndajnë eksperiencën e tyre me studentët në qendër.

× Chat 09:00 - 21:00