loader image

Mëso programim JAVA në qendrën tonë nga instruktor me eksperiencë në programim, programues senior, me kurrikula të provuara dhe efikase për një trajnim praktik. Trajnim në programim JAVA do t’ju jepte një mundësi punësimi ose internship pa vështirësi. Programimi JAVA është i thjeshtë dhe “bulevardi” kryesor i gjuhëve të programimit. Mëso JAVA dhe me lehtësi mund të kaloni në programim të gjuhëve si Kotlin dhe platformave Spring, Vaadin, Hibernate të cilat janë të bazuara në gjuhën JAVA.

Mëso JAVA programing dhe do keni mundësi të punësoheni dhe të punoni si Java web developer, Java api developer, Java drivers etj

Gjuha e programimit JAVA mësohet në të gjithë botën dhe është një gjuhë që vazhdon të qëndrojë në majat e të gjitha gjuhëve të programimit backend bazuar në statistikat e Github.

× Chat 09:00 - 21:00