loader image
graphic design
Online live and in person training

Imazhet 3D jane duke zëvendësuar imazhet 2D (flat images) në të gjitha industrite nëpër botë. Sidomos në marketing, grafika 3D përcjell një imazh me thellësi, më real, duke i dhënë jetë produktit dhe mundësuar shitje më të shpejtë. Imazhet 3D kanë zënë vend edhe në industritë inxhinjerike sepse imazhet 3D janë më të detajuara dhe krijojnë një koncept më të plotë.

Filloni një trajnim në graphic design 3D modeling fizikisht ose online live dhe shtoni aftësitë tuaja në botën e grafikës, aftësitë e të cilës po kërkohen gjithmonë e më shumë. Industria vizive sot dhe në të ardhmen po ndërtohet në kompjuter dhe më pak në realen. Aftësitë që do të fitoni në 3D modeling do tju hapin mundësi të ndryshme në mediat online dhe reklama profesionale.

Kohëzgjatja 9 javë, plotësishtë në praktikë, dy herë në javë nga dy orë e gjysëm. Në fund pajiseni me certifikatën “3D Modeling”.

× Chat 09:00 - 21:00