loader image
C# Programming

Rreth kursit

Ky kurs e fillon gjuhën e programimit C# nga zero por disa njohuri bazë në C++ do tju ndihmonin tej mase sepse kursi ecën me një ritëm të shpejtë! Kursi është përgatitur për të rinjtë të cilët duan të mësojnë gjuhën e programimit C# por zotërojnë konceptet bazë të programimit. Studentët do të vënë re që me udhëzimin e duhur nga instruktorët tanë, ekspert senior në programim, vetë programimi nuk është edhe aq i vështirë, por është i strukturuar mirë dhe logjik. Trajnimi është 100% në PRAKTIKE. Mësimi më i mirë është praktika!
C # është një gjuhë programuese moderne, e orientuar drejt objektit, që synon të krijojë programe të thjeshta por të fuqishme. C # është gjuha thelbësore e kornizës Microsoft. NET.

Audienca

Student dhe të rinjtë të cilët kanë konceptet bazë të programimit dhe synojnë të mësojnë gjuhët e Microsoftit, gjuhën e programimit C#. Specialist që dëshirojnë të bashkërendojnë fushën e tyre të ekspertizës me programimin. Ky është kursi që duhet marrë për cdo të ri/e re që kërkon të fillojë një karrierë në programim dhe parashikon të vazhdojë me programimin në gjuhët e Microsoft dhe web development në .net.

Çmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

Pas përfundimit të kursit, ju do të jeni në gjëndje të programoni në gjuhën e programimit C# dhe gati për të filluar me gjuhën e programimit në web ASP.NET MVC C#.

 • Structure of a simple C# console application.
 • Input/output operations. Compiling, Running. Beginner tips, fixing errors.
 • CTS (Common Type System). Examples with them.
 • Creating/Using/Converting Data types. Selection statements (if, switch, break, goto)
 • Practice: Using selection & iteration statements
 • Value vs Reference Types. Methods and parameters
 • Arrays vs List (Collections)
 • Dictionaries, Queues, Stack, HashSets
 • Debugging & conditional breakpoints (new features)
 • Different libraries for specific cases. Using npm.
 • OOP (class, object)
 • Handling Basic Exceptions
 • Access Modifiers
 • Inheritance & Composition
 • Polymorphism
 • Using Properties and Indexers
 • Practice: Working with classes
 • Creating Interfaces
 • Sealed/Abstract Class.
 • Working exercises
 • Extension Methods
 • Working with files
 • XML Documentation
 • Working on an API project
 • Events, Event Handling, Delegates
 • Linq – Lamba Expressions
 • Working exercises
 • Unit testing using NUnit.
 • Windows form app, basic calculator application. (Intro to .net)
 • Configure a simple connection to SQL Server

Njohuri të koncepteve bazë në programim me cilën do gjuhë dhe dëshira për të mësuar programimin në C#. Kërkesa të tjera nuk ka!

Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00