loader image

Programim në C++

Rreth kursit

Ky kurs e fillon programimi nga zero! Kursi është përgatitur për fillestarrët të cilët duan të mësojnë programim. Studentët do të vënë re që me udhëzimin e duhur nga instruktorët tanë ekspert senior në programim, vetë programimi nuk është edhe aq i vështirë, por është i strukturuar mirë dhe logjik. Trajnimi është 100% në PRAKTIKE. Mësimi më i mirë është praktika!

Audienca

Fillestarët në programim, studentët si edhe specialist që dëshirojnë të bashkërendojnë fushën e tyre të ekspertizës me programimi, si psh: ekonomistët; për të arritur në FIN-TECH. Ky është kursi që duhet marrë për cdo të ri/e re që kërkon të fillojë një karrierë në programim.

Çmimi

300 Euro / 30.000 Lekë

 • Tipet e programeve
 • Variablet dhe shtrirja e tyre (Scope)
 • Numrat, gërmat dhe strings
 • Operatorët Aritmetik, Relacional dhe Logjik (Boolean)
 • Libraritë standarte
 • Ciklet
  • For, Ëhile & Do Ëhile
 • Tabelat një dhe dy dimensionale
 • Modulariteti
  • Funksionet dhe parametrat input (me vlerë & adresë) dhe output
  • Thirrja funksioneve brenda funksioneve
 • Skedarët (files) input & output
 • Pointers / References
 • Alokimi dinamik (dynamic allocation)
 • Abstraksioni
 • Encapsulation
  • Strukturat (instancat)
  • Klasat (files .h & .cpp) (instancat)
   • Konstruktorët
   • Anetarët publik dhe privat
   • Instancat e një klase brenda një klase tjetër
  • Trashegimia (inheritance)
   • Aksesi anëtareve jo-privat
 • Templates
 • Vectors

Vetëm të dish të përdorësh kompjuterin dhe dëshira për të mësuar programim. Kërkesa të tjera nuk ka!

Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00