loader image
3D modelling software, një aftësi avantazhuese për graphic designers

3D modelling software, një aftësi avantazhuese për graphic designers

Online live and in person training Imazhet 3D jane duke zëvendësuar imazhet 2D (flat images) në të gjitha industrite nëpër botë. Sidomos në marketing, grafika 3D përcjell një imazh me thellësi, më real, duke i dhënë jetë produktit dhe mundësuar shitje më të shpejtë....
Përse të mësosh JAVA Programing

Përse të mësosh JAVA Programing

Mëso programim JAVA në qendrën tonë nga instruktor me eksperiencë në programim, programues senior, me kurrikula të provuara dhe efikase për një trajnim praktik. Trajnim në programim JAVA do t’ju jepte një mundësi punësimi ose internship pa vështirësi. Programimi JAVA...
Ndryshimi TCT – Universitet

Ndryshimi TCT – Universitet

Si ndryshon universiteti nga kurset profesionale në Tirana Center of Technology (TCT)? Dy ente me qëllime të ndryshme por komplimentare të njëra tjetrës.   Në Universitet ju: Në Tirana Center of Technology ju: 1. Përgatisin si inxhinierë Mësojnë teknika 2....
Student te TCT pranuar ne MIT

Student te TCT pranuar ne MIT

Per te vleresuar nje qender trajnimesh si TCT, ku objektivi kryesor eshte te merren njohuri profesionale ne cdo fushe te teknologjise, duhen konsideruar dy komponente: puna madhore qe behet nga instruktoret per te gjithe studentet, dhe padyshim vete studentet. Jane...
× Chat 09:00 - 21:00