loader image
3D modelling software, një aftësi avantazhuese për graphic designers

3D modelling software, një aftësi avantazhuese për graphic designers

Online live and in person training Imazhet 3D jane duke zëvendësuar imazhet 2D (flat images) në të gjitha industrite nëpër botë. Sidomos në marketing, grafika 3D përcjell një imazh me thellësi, më real, duke i dhënë jetë produktit dhe mundësuar shitje më të shpejtë....
Përse të mësosh JAVA Programing

Përse të mësosh JAVA Programing

Mëso programim JAVA në qendrën tonë nga instruktor me eksperiencë në programim, programues senior, me kurrikula të provuara dhe efikase për një trajnim praktik. Trajnim në programim JAVA do t’ju jepte një mundësi punësimi ose internship pa vështirësi. Programimi JAVA...
Çfarë ofron Tirana Center Technology?

Çfarë ofron Tirana Center Technology?

E dini  se ata studentë që po zhvillojnë aftësi teknike tani po lëvizin në heshtje përpara konkurrencës, duke mësuar aftësi që do të jenë drejtpërdrejt të rëndësishme për industritë dhe karrierën e së ardhmes.Dituria është fuqi, dhe të kuptuarit e këtyre teknologjive...
Edukimi modular në praktikë

Edukimi modular në praktikë

Duke qenë se teknologjia po transformohet dhe po zhvillohet me hapa shumë të mëdha edhe ne duhet të përshtatemi sa më shumë me zhvillimin e saj. Njohuritë tona dhe informacioni që ne marrim dhe grumbullojmë nuk mund të ndalet vetëm tek ato që ne kemi përftuar në...
× Chat 09:00 - 21:00