loader image

Cisco Certified Network Associate (CCNA 200-301)

Rreth kursit

Kursi i Ndërlidhjes i Pajisjeve të Rrjetit Cisco, ju ndihmon të përgatiteni për çertifikatat e Cisco CCNA® Ndërrimi dhe Ndërrimi si dhe për kursin dhe ndërrimin e roleve inxhinierike të nivelit të asociuar. Ky kurs ju mëson se si të instaloni, operoni, konfiguroni dhe verifikoni një rrjet bazë IPv4, dhe ju jep njohuritë që ju nevojiten për të konfiguruar Switch LAN dhe ruterat IP, si dhe të menaxhoni pajisjet e rrjetit dhe të identifikoni kërcënimet themelore të sigurisë. Kursi siguron një kuptim themelor të Shtresave 1-3 të rrjetit, i cili nënvizon drejtimin dhe ndërrimin e thelbave plus teknologjitë e tjera të përparuara.

Në këtë kurs, ju do të përdorni një grup të plotë të laboratorëve në mjedisin fizik Cisco IOS® Software me topologji fleksibël për të ndihmuar në forcimin e njohurive tuaja me ushtrime praktike që përputhen me secilin modul mësimi.

*Kursi prej 90 orësh CCNA 200-301 versioni i ri i Cisco Course mbahet në objektivat e reja dhe ka një kohë zgjatje për dy kurse standarte.

Audienca

Kushdo që është i interesuar në rrjete kompjuterike & administrim sistemesh. Studentët që studiojnë drejt provimit të CCNA.

Cmimi

600 EUR / 60.000 ALL

Introduction & Network Fundamentals

Explain the role and function of network components

Describe characteristics of network topology architectures

Compare physical interface and cabling types

Identify interface and cable issues (collisions, errors, mismatch duplex, and/or speed)

Compare TCP to UDP

Configure and verify IPv4 addressing and subnetting

Describe the need for private IPv4 addressing

Configure and verify IPv6 addressing and prefix

Describe IPv6 address types

Verify IP parameters for Client OS (Windows, Mac OS, Linux)

Describe wireless principles

Explain virtualization fundamentals (server virtualization, containers, and VRFs)

Network Access

Configure and verify VLANs (normal range) spanning multiple switches

 • Access ports (data and voice)
 • Default VLAN
 • InterVLAN connectivity

Configure and verify interswitch connectivity

 • Trunk ports
 • 802.1Q
 • Native VLAN
IP Connectivity

Interpret the components of routing table

 • Routing protocol code
 • Prefix
 • Network mask
 • Next hop
 • Administrative distance
 • Metric
 • Gateway of last resort

Determine how a router makes a forwarding decision by default

 • Longest match
 • Administrative distance
 • Routing protocol metric

Configure and verify IPv4 and IPv6 static routing

 • Default route
 • Network route
 • Host route
 • Floating static

Configure and verify single area OSPFv2

 • Neighbor adjacencies
 • Point-to-point
 • Broadcast (DR/BDR selection)
 • Router ID

Describe the purpose, functions, and concepts of first hop redundancy protocols

IP Services

Configure and verify inside source NAT using static and pools

Configure and verify NTP operating in a client and server mode

Explain the role of DHCP and DNS within the network

Explain the function of SNMP in network operations

Describe the use of syslog features including facilities and levels

Configure and verify DHCP client and relay

Explain the forwarding per-hop behavior (PHB) for QoS such as classification, marking, queuing, congestion, policing, shaping

Configure network devices for remote access using SSH

Describe the capabilities and function of TFTP/FTP in the network

4.5 Configure and verify NTP operating in client/server mode

4.6 Configure, verify, and troubleshoot IPv4 standard numbered and named access list for routed interfaces

4.7 Configure, verify, and troubleshoot inside source NAT

Security Fundamentals

Define key security concepts (threats, vulnerabilities, exploits, and mitigation techniques)

Describe security program elements (user awareness, training, and physical access control)

Configure and verify device access control using local passwords

Describe security password policies elements, such as management, complexity, and password alternatives (multifactor authentication, certificates, and biometrics)

Describe IPsec remote access and site-to-site VPNs

Configure and verify access control lists

Configure Layer 2 security features (DHCP snooping, dynamic ARP inspection, and port security)

Differentiate authentication, authorization, and accounting concepts

Describe wireless security protocols (WPA, WPA2, and WPA3)

Configure WLAN using WPA2 PSK using the GUI

Automation and Programmability

Explain how automation impacts network management

Compare traditional networks with controller-based networking

Describe controller-based and software defined architectures (overlay, underlay, and fabric)

Separation of control plane and data plane

North-bound and south-bound APIs

Compare traditional campus device management with Cisco DNA Center enabled device management

Describe characteristics of REST-based APIs (CRUD, HTTP verbs, and data encoding)

Recognize the capabilities of configuration management mechanisms Puppet, Chef, and Ansible

Interpret JSON encoded data

 • Shkathtësitë themelore të TI-së.
 • Qasja në internet.
 • Gatishmëria për të mësuar tema të reja
Kursi zhvillohet në 90 orë, ose 36 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00