loader image
JAVA Enterprize Edition SPRING Framework

Rreth Kursit

Ky është një kurs i avancuar i programimit JAVA. Ky kurs është përgatitur për programuesit JAVA të cilët tashmë kanë njohuri mesatare në gjuhën e programimit JAVA. Ky është kursi më i avancuar i programimit JAVA që ofrojmë në TCT, full stack web development. Megjithëse ky kurs mbulon koncepte të avancuara instruktorët tanë e thjeshtësojnë procesin e të mësuarit nëpërmjet shëmbujve praktik dhe praktikave më të mira dhe zgjidhjeve më të thjeshta të përdorura në tregun e punës. Duhet të vëmë në dukje që kurset më të avancuara përfshijnë më shumë shpjegim konceptesh se sa kurset e nivelit fillestar. Kursi është 100% në praktikë. Vetëm praktika më udhëzimin e duhur do t’ju bëjë programues të zotë dhe të saktë.

Audienca

Ky kurs u shërben të rinjve të cilët kanë njohuri mesatare në programim JAVA dhe zotërojnë bazat e databazës e të HTML, CSS. Qëllimi i kursit është t’ju përgatisë si programues web developer Junior në gjuhën shumë të kërkuar në Shqipëri dhe nëpër botë JAVA Enterprize Edition në framework SPRING.

Çmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

Part1 – Introduction to the spring framework

Session 1

 • Quick Java Recap
 • How Web Works
 • Quick intro into Spring

Session 2

 • Git Explanation
 • Maven Explanation
 • Advanced intro into Spring
 • DI (Dependency Injection) in Spring

Session 3

 • Spring java configuration
 • Spring xml configuration
 • Advance Di.
 • Quick Intro into AoP (Aspect Oriented Programing).

Session 4

 • Advanced Aop.
 • Quick Intro into Spring Profiles
 • Wrap it all in Demo project for Part1

Part2 – Spring on web

Session 5

 • Intro in Spring MVC
 • Intro into thyme leaf
 • MVC Patter
 • Build Spring web app.

Session 6

 • Command objects and Spring MVC validations
 • Rendering web views
 • Build BE dummy data
 • Wrap it all in a Thyme leaf Crud example

Session 7

 • Advanced Spring MVC concepts
 • Spring web flow.
 • Securing web app.
 • Quick Intro into Junit Test

Session 8

 • Form Validations Approaches
 • Demo project for part 2
 • Login Implementation
 • Quick Intro into Spring Security

Part3 – Spring in Back-End

Session 9

 • Introduction to Be concepts
 • Introduction to Database.
 • Database Configuration in Spring
 • Working with queries

Session 10

 • Introduction to ORM(Object Relation Mapping)
 • Hibernate Introduction
 • JPA Intro and explanation
 • JPA Entity Relationships explanation

Session 11

 • JPA && Hibernate Configuration
 • Persist Data using ORM
 • Unit testing repository layer
 • OneToMany and ManyToOne Examples

Session 12

 • Spring data JPA Simple examples.
 • Demo Project Part 3
 • Logg4j and Be best practices
 • Wrap of Be module with examples

Part 4 – Spring in BE Advanced && Integrating Spring

Session 13

 • Introduction to DAO pattern.
 • Examples of Dao patter with predicate Implementation
 • Introduction to typed query.

Session 14

 • Query Validation
 • Query Advanced Search
 • Query Lazy loading
 • Typed Query advanced Examples

Session 15

 • SOAP vs REST
 • Json vs XMl
 • Rest APi with Spring
 • Rest Api best Practices
 • Rest Api validations

Session 16

 • Removing Spring boot
 • Spring to spring boot.
 • Final Project Requirements explanations
 • DB Design Hints.
 • Git basic tutorial

Part 5 – Working on final Project

Session 17

 • Implementing FE

Session 18

 • Implementing BE
Njohuri mesatare në gjuhën e programimit JAVA, dhe njohuri bazike në database dhe scriptet HTML, CSS.
Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00