loader image

LPIC1, Exam 101-500

 

Rreth Kursit

Linux është sistemi më i popullarizuar për sa i përket serverave, me një numër në rritje të përdoruesve çdo ditë. Sot  është duke u bërë gjithnjë e më e vlefshme të keni aftësi Linux  për shkak se roli i tij do të  vazhdojë të zgjerohet , dhe shumë ekspertë të industrisë presin që ai të bëhet sistemi operativ mbizotërues. Për shkak të të qënurit Open Source, shumica e kompanive  tashmë zgjedhin Linux!

Ky kurs mbulon  të gjitha temat e publikuara në www.lpi.org  dhe përgatit studentët të marrin provimin LPIC-1 101-500. Nisur nga vlerësimet që do të marin gjatë trajnimit, studentët do të ndjehen të sigurt në marrjen e provimit

 

Audienca

 

Ky kurs është për këdo që dëshiron të thellojë njohuritë  në botën e Linux dhe synon të bëhet profesionist në të, si psh : Teknik kompjuteri , Administratori i Sistemeve, Inxhinier i Sistemeve, Menaxher i IT-së.

 

Topic 101: System Architecture

101.1 Determine and configure hardware settings

101.2 Boot the system

101.3 Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

Topic 102: Linux Installation and Package Management

102.1 Design hard disk layout

102.2 Install a boot manager

102.3 Manage shared libraries

102.4 Use Debian package management

 102.5 Use RPM and YUM package management

102.6 Linux as a virtualization guest

Topic 103: GNU and Unix Commands
103.1 Work on the command line

103.2 Process text streams using filters

103.3 Perform basic file management

103.4 Use streams, pipes and redirects

103.5 Create, monitor and kill processes

103.6 Modify process execution priorities

103.7 Search text files using regular expressions

103.8 Basic file editing

Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

104.1 Create partitions and filesystems
104.2 Maintain the integrity of filesystems
104.3 Control mounting and unmounting of filesystems
104.5 Manage file permissions and ownership
104.6 Create and change hard and symbolic links
104.7 Find system files and place files in the correct location

E tëra që ju nevojitet është një kompjuter / laptop dhe një pasion për të mësuar, praktikuar dhe zbatuar Linux. Nuk ka kërkesa të tjera!
Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca me nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00