loader image

Tirana Center of Technology

MS EXCEL Intermediate

Për rreth kursit

Kursi Microsoft Excel Intermediate do t’ju mësoj formulat nga më bazike deri në formulat më të avancuara, funksionet, validimet e të dhënave dhe grafikët. Në fund të kursit mund të jeni një përdorues i fuqishëm i MS Excel. Ky kurs është dizenjuar për specialistët që synojnë të bëhen ekspert në MS Excel.
Në fund të kursit do të punoni në Excel pa humbur kohë si dhe do të ndërtoni Excel Sheets të komplikuara.

Audienca

Kushdo që ka njohuri bazë në MS Excel dhe do të kalojë në një nivel më të avancuar të tij.

Price

250 Euro / 25.000 Lek

 1. Basic formulas
 2. Text Formulas
 3. Small and big formulas
 4. VLookup formulas
 5. Index formulas
 6. Match formulas
 7. Relative and Absolute cell references in formulas
 8. Paste special + formula editing tips and tricks
 9. Format cells
 10. Using Excel tables
 11. Conditional formatting
 12. Pivot tables
 13. Basics of graphics
 14. Filter and advanced ordering
 15. Validation

Njohuri bazë në MS Excel.

Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00