loader image

Tirana Center of Technology

Kursi i programimit ne PHP

Rreth kursit

Ky është kurs i nivelit të parë në gjuhën e programimit PHP. Në këtë kurs ju do të mësoni themelet e gjuhës së programimit PHP dhe do të vazhdojë deri në programimin e Orientuar Objekt. Ky kurs programimi do t’ju përgatisë të filloni të mësoni framework të gjuhës PHP. Në qendrën tonë framework mësohen ne nivelin e dytë. Ky kurs do t’ju ndihmojë të filloni një karrierë si programues web developer në gjuhën e programimit PHP.

Studentët do të vënë re që me udhëzimin e duhur nga instruktorët tanë, ekspert senior në programim, vetë programimi nuk është edhe aq i vështirë, por është i strukturuar mirë dhe logjik. Trajnimi është 100% në PRAKTIKE. Mësimi më i mirë është praktika!

Audience profile

Student ose të rinj pa njohuri në programim që duan të mësojnë programimin. Gjuha e programit PHP përdoret në pothuaj të gjithë website më të mëdha në botë, kështu që kushdo që dëshiron të ndërtojë programe dhe website mund të fillojë me këtë kurs të parë programimi.

Cmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

Introduction and Enviroment Setup

 • PHP Intro, Install, Syntax, Variables ,Echo / Print
 • PHP Data Types, Strings, Constants, Operator Types & Decision Making
 • Loop Types, Arrays, Strings
 • PHP If…Else…Else if, Switch, While Loops, For Loops, Break, continue
 • Web Concepts
 • Super Globals

Functions

 • Php Functions
 • Create functions
 • Functions with parameters
 • Call functions (Call by value and reference)
 • Advanced function parameters
 • Argument Types (Default, Variable)
 • Recursive Functions
 • Built-in Functions
 • Math Functions
 • String Functions

Forms

 • PHP Forms
 • PHP Form Handling
 • PHP Form Validation
 • Form Required
 • Form Complete
 • PHP Filters

Form validation

 • PHP Include
 • PHP Form Required
 • PHP Form E-mail
 • PHP Arrays Advanced
 • GET, POST Methods
 • CRUD Operations

File operations

 • PHP File Upload
 • PHP File Handling
 • PHP File Open/Read
 • PHP File Create/Write
 • PHP File Upload
 • Delete File
 • Append File

Arrays

 • Indexed Arrays
 • Associative Arrays
 • Multidimensional Arrays
 • Array Function

Arrays

 • Database connection
 • MYSQL Database connectivity and integration
 • PHP Cookies
 • PHP Sessions

Classes

 • Objects
 • Classes, exercises
 • Abstract Classes

Tests

 • Bug tracking
 • PHP Error Handling
 • PHP Exception Handling

Object Oriented Programming

 • What is OOP
 • Constructor / Destructor
 • Access Modifier
 • Inheritance
 • Interfaces
 • Traits
 • Static Methods
 • Static Properties
 • Namespaces

Project: Create a Web Application you want

 • Guidance!

Vetëm të dish të përdorësh kompjuterin dhe dëshira për të mësuar programim. Kërkesa të tjera nuk ka!

Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00