loader image
Python Programming

Rreth kursit

Ky kurs e fillon gjuhën e programimit Python nga zero por disa njohuri bazë në cilëndo gjuhë do tju ndihmonin tej mase sepse kursi ecën me një ritëm të shpejtë! Kursi përqëndrohet në Data Processing! Kursi është përgatitur për të rinjtë të cilët duan të mësojnë gjuhën e programimit Python por zotërojnë konceptet bazë të programimit. Studentët do të vënë re që me udhëzimin e duhur nga instruktorët tanë, ekspert senior në programim, vetë programimi nuk është edhe aq i vështirë, por është i strukturuar mirë dhe logjik. Trajnimi është 100% në PRAKTIKE. Mësimi më i mirë është praktika!
Python është gjuha kryesore e përdorur në Inteligjencë Artificiale (AI) dhe machine learning.

Audienca

Student dhe të rinjtë të cilët kanë konceptet bazë të programimit dhe synojnë të mësojnë gjuhën që po përkrahet nga teknologjia e lartë me ritmet më të shpejta në krahasim me të gjitha gjuhët e tjera. Specialist që dëshirojnë të bashkërendojnë fushën e tyre të ekspertizës me programimin. Ky është kursi që duhet marrë për cdo të ri/e re që kërkon të fillojë një karrierë në programim dhe parashikon të vazhdojë në teknologjitë Artificial Intelligence (AI) & Data Processing.

Çmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

Kursi ju mëson konceptet dhe praktikat themelore në gjuhën e programimit Python. Kursi është i orientuar drejt përpunimit të dhënave/data processing. Në fund të kursit ju do të mund të manipuloni & përpunoni të dhëna nga burime të ndryshme dhe format skedarësh të ndryshëm, si JSON etj, dhe në mënyrë të pavarur të vazhdoni në Python e të mësoni paketa të tjera për të cilat keni interes.

Kursi përfshin një projekt. Bashkë me instruktorin ju ndërtoni një aplikacion web.

 • General introduction
  • Python programming introduction, history and usage
  • Installation, configuration and first python program
  • Variables and basic data types (strings, lists, dictionaries, …)
  • Input / Output operations
  • Basic operators
 • Python knowledge
  • Control Flow ( if-else conditions, For and While loops, …)
  • Boolean and binary operations
  • Lists, tuples, sets, dictionaries
  • Functions
  • String methods
  • List & dictionary comprehension
  • Data conversion – date functions
  • Packages
 • Object Oriented Programming
  • Intro to Object-Oriented programming (OOP)
  • Objects & Class
   • Attributes and methods
  • Polymorphism and Inheritance
  • Exceptions
  • Generators
  • Read and write files
 • Numpy and Pandas, HTTP, JSON format
  • Introduction to Numpy and Pandas
  • Connection between Numpy and Pandas
  • HTTP protocol – Import data from online sources
  • JSON format – Import data from online sources
 • Advancing with Pandas and data manipulation
  • Indexing
  • Cut
  • Filter
  • Revision
 • Matplotlib, data visualization
  • Data visualization: scatter plots, line plots, box plots, bar charts,and histograms with matplotlib
  • Interpreting picture structure
  • Modifying charts, important attributes and arguments
 • Summary and Project
  • Recall of all the knowledge gained
  • Project with real data sets
  • Conclusion
Njohuri të koncepteve bazë në programim me cilën do gjuhë, dhe dëshira për të mësuar programimin në Python. Kërkesa të tjera nuk ka!
Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00