loader image

Tirana Center of Technology

Windows Server Administration training

Për rreth kursit

Windows Server  është një sistem themelor operativ pjesë e dhomës së serverave dhe  çdo person duhet ta dijë nëse dëshiron të futet në IT. Pavarësisht se po filloni karrierën tuaj ose po avanconi në profesionin tuaj ekzistuese të IT, gjithmonë duhet të filloni me Windows dhe ky kurs do t’ju mësojë gjithçka që ju duhet të dini për administrimin e Windows Server.

Në këtë kurs ju do të mësoni instalimin e Windows 2016, konfigurimin, administrimin, zgjidhjen e problemeve, linjën e komandës, mjetet e OS dhe shumë më tepër . Përveç trajnimit  të drejtpërdrejtë në klasë, do të ketë edhe kuize, detyra shtëpie dhe materiale të dorëzimit .

80% të studentëve tanë që kanë mare këtë kurs, kanë mundur te fitojne punë në Windows brenda pak kohësh. Imagjinoni ata që marrin këtë kursin  vetëm për të ngritur nivelin e karrierës së tyre, sa produktiv mund të jetë ky trajnim për ta.

Trajneri për këtë Trajnim të Administrimit të Windows Server ka përvojë të gjerë në këtë fushë, duke përfshirë vite të përvojës dhe trainimit të profesionistëve.

Audienca

Kushdo që është i interesuar të mësojë Active Directory dhe Windows Server Administration në tërësi. Kushdo që dëshiron të avancojë  në karrierën e tij / saj në IT. Kushdo që dëshiron të përmirësojë aftësitë e Windows.

Çmimi

30.000 Lekë / 300 Euro

Installation, Storage and Compute with Windows Server

1 Install Windows Servers in host and compute environments

1.1: Install, upgrade, and migrate servers and workloads

1.2: Install and configure Nano Server

1.3: Create, manage, and maintain images for deployment

2 Implement storage solutions

2.1: Configure disks and volumes

2.2: Implement server storage

3 Implement Hyper-V

3.1: Install and configure Hyper-V

3.2: Configure virtual machine (VM) settings

3.3: Configure Hyper-V storage

3.4: Configure Hyper-V networking

4 Implement high availability

4.1: Implement high availability and disaster recovery options in Hyper-V

4.2: Implement failover clustering

4.3: Manage failover clustering

4.4: Manage VM movement in clustered nodes

4.5: Implement Network Load Balancing (NLB)

5 Maintain and monitor server environments

5.1: Maintain server installations, WSUS + Backup

5.2: Monitor server installations

Networking with Windows Server

1 Implement Domain Name System

1.1 Installing and Configuring DNS Servers

1.2 Creating and Configuring DNS Zones and Records

1.3 Configuring and Managing DNS Policies

2 Implement DHCP

2.1 Installing and Configuring Windows Server DHCP Server

2.2 Managing DNS and DHCP Using Windows Server

Identity with Windows Server

1 Install and configure Active Directory Domain Services

1.1: Install and configure domain controllers

1.2: Create and manage Active Directory users and computers

1.3: Create and manage Active Directory groups and organizational units

2 Manage and maintain AD DS

2.1: Configure service authentication and account policies

2.2: Maintain Active Directory

2.3: Configure Active Directory in a complex enterprise environment

3 Create and manage Group Policy

3.1: Create and manage Group Policy Objects

3.2: Configure Group Policy processing

3.3: Configure Group Policy settings

3.4: Configure Group Policy preferences

4 Implement Active Directory Certificate Services

4.1: Install and configure AD CS

4.2: Manage certificates

Rekomandohet të keni njohuri bazë të teknologjisë së rrjeteve.

Kursi zhvillohet në 45 orë, ose 18 seanca nga 2.5 orë. Kursi trajnohet në gjuhën Shqipe ose Angleze. Materialet didaktike shpërndahen të gjitha online.

Na kontaktoni

× Chat 09:00 - 21:00