loader image
JAVA Programming Beginner

Bu kurs hakkında

Bu birinci seviye bir programlama kursudur ve bilgisayar programlamayı öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için hazırlanmıştır. Öğrenci, uygun rehberlik programlamasının zor olmadığını, iyi yapılandırılmış ve çok mantıklı olduğunu fark edecektir. Kurs %100 “Uygulamalı”! Yaparak öğreniyoruz!

Kitle profili

Programlama yeni başlayanlar, öğrenciler ve diğer alanlardan uzmanlar, FIN-TECH, BIO-TECH vb. Gibi sürekli teknolojiyi benimseyen işleri hedefleyen. JAVA programlama alanında kariyer yapmak isteyen profesyonelleriniz için harika bir ilk kurs.

Fiyat

250 Euro

Introduction
 • Overview of Java
 • Java Standard Edition (Java SE) 8
 • Tools for programming in Java
Introduction to Java Applications
 • A First Program in Java: Printing a Line of Text
 • Modifying Our First Java Program
 • Displaying Text with printf
 • Another Java Application: Adding Integers
 • Decision Making: Equality and Relational Operators
Control Statements: Part 1
 • if Single-Selection Statement
 • if … else Double-Selection Statement
 • while Repetition Statement
 • Compound Assignment Operators
 • Increment and Decrement Operators
 • Primitive Types
Control Statements: Part 2
 • Essentials of Counter-Controlled Repetition
 • for Repetition Statement
 • Examples Using the for Statement
 • do … while Repetition Statement
 • switch Multiple-Selection Statement
 • break and continue Statements
 • Logical Operators
Methods: A Deeper Look
 • Static Methods, static Fields and Class Math
 • Declaring Methods with Multiple Parameters
 • Notes on Declaring and Using Methods
 • Method-Call Stack and Activation Records
 • Argument Promotion and Casting
 • Java API Packages
 • Scope of Declarations
 • Method Overloading
Arrays
 • Declaring and Creating Arrays
 • Examples Using Arrays
 • Enhanced for Statement
 • Passing Arrays to Methods
 • Multidimensional Arrays
Introduction to Classes and Objects
 • Classes, Objects, Methods and Instance Variables
 • Declaring a Class with a Method and Instantiating an Object of a Class
 • Declaring a Method with a Parameter
 • Instance Variables, set Methods and get Methods
 • Primitive Types vs. Reference Types
 • Initializing Objects with Constructors
 • Floating-Point Numbers and Type double
Classes and Objects: A Deeper Look
 • Time Class
 • Controlling Access to Members
 • Referring to the Current Object's Members with the this Reference
 • Default and No-Argument Constructors
 • Composition
 • Enumerations
 • Garbage Collection and Method finalize
 • final Instance Variables
Object-Oriented Programming: Inheritance
 • Superclasses and Subclasses
 • Protected Members
 • Relationship between Superclasses and Subclasses
 • Constructors in Subclasses
 • Software Engineering with Inheritance
Object-Oriented Programming: Polymorphism
 • Polymorphism Examples
 • Demonstrating Polymorphic Behavior
 • Abstract Classes and Methods
 • Case Study: Payroll System Using Polymorphism
 • Demonstrating Polymorphic Processing, Operator instanceof and Downcasting
 • Summary of the Allowed Assignments Between Superclass and Subclass Variables
 • final Methods and Classes
 • Case Study: Creating and Using Interfaces
 • Declaring Constants with Interfaces
 • Common Interfaces of the Java API
Exception Handling
 • Exception-Handling Overview
 • Example: Divide by Zero without Exception Handling
 • Example: Handling ArithmeticExceptions and InputMismatchExceptions
 • When to Use Exception Handling
 • Java Exception Hierarchy
 • finally Block
 • Stack Unwinding
 • printStackTrace , getStackTrace and getMessage
 • Chained Exceptions
 • Declaring New Exception Types
 • Assertions
Collections
 • Collections Overview
 • Class Arrays
 • ArrayList class and Iterators
 • Sets
 • Maps
Sadece çalışan bilgisayar bilgisi ve programlama öğrenme arzusu!
Bu kursun süresi 45 saattir. Bu kurs her seansta 2,5 saat olmak üzere haftada iki kez akşamları yapılmaktadır. Kurs Arnavutça veya İngilizce dilinde verilmektedir. Tüm eğitim materyalleri çevrimiçi olarak dağıtılmaktadır.

Neden JAVA Programlamayı Öğrenmelisiniz?

Pratik eğitim için verimli olduğu kanıtlanmış müfredatlara dayalı deneyimli eğitmenler, kıdemli geliştiriciler ile Tiran Teknoloji Merkezi’nde JAVA programlamayı öğrenin. Java programlama eğitimi, geliştiricilere ilk işlerini veya staj pozisyonlarını çok fazla sorun yaşamadan bulmalarında yardımcı olacaktır. Java programlama basit ve ana akım bir dildir. JAVA’yı öğrendikten sonra, Kotlin gibi JAVA tabanlı dillerde veya Spring, Vaadin, Hibernate gibi JAVA platformlarında programlamaya kolayca devam edebilirsiniz.

JAVA programlamayı öğrenerek Java Web Developer, Java Api Developer, Java Drivers vb. gibi birçok olanağın kapısını aralayacaktır. Java programlama dili tüm dünyada öğretilmektedir ve Github’daki proje sayısına göre diğer tüm arka uç dillerine öncülük eden bir dildir. .