loader image

Profesioni Cyber Security

Sot do të doja të flisja shkurt për realitetin e cyber security si profesion.  Të rinjtë besojnë që në fushën e teknologjisë menjëherë mund të fillohet në cyber security, por realiteti është ndryshe. Një kompani që shpenzon në cyber security team dhe software...
Ndryshimi TCT – Universitet

Ndryshimi TCT – Universitet

Si ndryshon universiteti nga kurset profesionale në Tirana Center of Technology (TCT)? Dy ente me qëllime të ndryshme por komplimentare të njëra tjetrës.   Në Universitet ju: Në Tirana Center of Technology ju: 1. Përgatisin si inxhinierë Mësojnë teknika 2....
× Chat 09:00 - 21:00